Nº Ranking: 2
Carlos Salelles Sorolla
DADES PERSONALS PALMARES ESPORTIU
POBLACIO: Oliva
PROVINCIA: Valencia
DATA DE NAIXIMENT: 22-02-2002
MODALITAT: Raspall
POSICIÓ: Rest
Braç: Dret
Mida: 1.85M
Pes: 74Kg
FOTOS