Trinquet de Petrer
INFORMACIÓ MAPS
POBLACIO: Petrer
PROVINCIA: Alacant
ADREÇA: Carrer Ortega y Gasset, 28
CONTACTE: Boina
TELÈFON: 671693652
SERVICIS: Parking, Cobert,
RECINTE: Public
FOTOS