CHAT VAQUETA

Hola, Bona Nit

FUNPIVAL - Fundació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valenciana
info@funpival.es 664 654 687
Dissabte 27 de Febrer del 2021 a les 20.22 hores. JAM
LA FUNDACIÓ SE SUMA A LA PROPOSTA DE RECUPERACIÓ DEL DRET CIVIL VALENCIÀ

 

La Fundació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valenciana informa que s’adhereix a la Proposició de Llei de Reforma Constitucional per a la recuperació efectiva del Dret Civil Valencià, promoguda per l’Associació de Juristes Valencians i que per iniciativa de les Corts Valencianes s’està tramitant en l’actualitat en el Congrés.

En les últimes setmanes, la Fundació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valenciana ha demanat a les autoritats que el nostre esport s’equipare a altres que a escala nacional sí que tenen la consideració i reconeixement de professionals. Ara que la nostra entitat ha estat convidada a afegir-se a esta causa de recuperació d’uns drets que corresponen al poble valencià i dels quals gaudeixen unes altres regions espanyoles, considerem que el nostre suport està justificat per resultar un cas semblant, encara que resulten àmbits diferents.

També ha influït en esta valoració positiva el fet que la iniciativa no està polititzada doncs ha estat plantejada de manera conjunta per partits d’ideologies i postulats diferents, com és el cas de PSOE, PP, Compromís i Unides Podem. Així mateix, tots els ajuntaments que col·laboren amb la Fundació, governats per partits de diferent ideologia, s’han sumat a esta demanda.

A continuació reproduïm el document elaborat a tal efecte:

La Fundació de la Comunitat Valenciana de la Pilota Valenciana, com a entitat encarregada de la gestió professional de l’esport autòcton valencià per excel·lència, traslladem al Congrés dels Diputats i al Senat el nostre suport a la “Proposició de Reforma de la disposició addicional segona de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del Dret Civil valencià”, iniciada per les Corts Valencianes el mes de febrer passat i que ja està tramitant-se en el Congrés dels Diputats (Butlletí Oficial de les Corts Generals de 28 de febrer de 2020).

Així mateix, donada la rellevància que per a l’autogovern valencià suposa la recuperació efectiva de la competència d’aprovar lleis civils per les Corts Valencianes, tal com l’exerciten els parlaments autonòmics d’altres 6 Comunitats Autònomes, sol·licitem als grups parlamentaris del Congrés que faciliten la seua TRAMITACIÓ PER VIA D’URGÈNCIA, bàsicament, per entendre que esta competència forma part del bloc de constitucionalitat, i que es vulnera l’Estatut Valencià.

Recordem que esta competència va ser aprovada mitjançant la Llei orgànica 1/2006, que va reformar l’Estatut Valencià, i que malgrat que les Sentències del Tribunal Constitucional 82/2016, 110/2016 i 192/2016, van considerar inconstitucionals les lleis civils aprovades a l’empara d’una competència legislativa no recorreguda, és evident la voluntat política expressada per Congrés i Senat que els valencians gaudiren d’una competència legislativa civil plena. Davant esta situació, és procedent resoldre esta incoherència a través d’una modificació constitucional consistent en la incorporació d’un paràgraf segon a la Disposició Addicional 2a del text constitucional.

Un dels principals objectius de la Llei orgànica 1/2006, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia, en la qual es reconeix als valencians la condició de Nacionalitat Històrica, va ser garantir la competència de la Generalitat Valenciana per a legislar sobre el dret civil, igualant-nos així a la resta de pobles de tradició foral, i acabar esta injusta discriminació.

A conseqüència d’este restabliment de la competència, les Corts Valencianes aprovaren les següents Lleis:

• Llei 10/2007, de 20 de març, de Règim Econòmic Matrimonial Valencià.
• Llei 5/2011, d’1 d’abril, de Relacions Familiars dels fills i filles els progenitors de les quals no conviuen (coneguda com a Llei valenciana de custòdia compartida).
• Llei 5/2012, de 15 d’octubre, d’Unions de fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana.

Totes estes Lleis van ser objecte de recurs d’inconstitucionalitat per part del Govern.
Fins ara, i per via de mocions en els plens municipals, més de 510 dels 542 ajuntaments (que representen més de 4.950.000 valencians) s’han sumat a la petició de suport al Dret Civil Valencià; a part, les Corts, el Consell de la Generalitat i les tres diputacions provincials també ho han fet diverses institucions i entitats públiques i privades, des d’universitats a sindicats passant per associacions culturals, empresarials, festives, de consumidors.

En este moment, la Comunitat Valenciana res més pot legislar en l’àmbit agrari, quan precisament l’Estatut va voler deliberadament, tant en la redacció de 1982 com en la reforma de 2006, que els valencians tinguérem un dret civil que donara respostes àgils, modernes i pròpies als problemes actuals dels valencians, i liquidar la injusta discriminació que patim com a poble des de l’abolició dels furs en 1707.

Per l’anteriorment exposat, la Fundació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valenciana acorda:

Primer. Agrair a les Corts Valencianes que amb data 5 de febrer de l’any passat, hagen promogut la iniciativa de la reforma de la Constitució perquè la competència en matèria de dret civil prevista en l’Estatut d’Autonomia Valencià, aprovat tant per les Corts Valencianes com per les Corts Generals, tinga encaix dins de la Constitució,

Segon. Comunicar el suport de la Fundació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valenciana a la “Proposició de Reforma de la disposició addicional segona de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del Dret Civil valencià” -publicat en el Butlletí Oficial de les Corts Generals del 28 de febrer-, i sol·licitar la seua urgent tramitació al Congrés dels Diputats i al Senat per a recuperar de manera efectiva una competència severament limitada des de l’any 2016, que en opinió de la Fundació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valenciana ha d’aprovar-se al llarg de l’any 2021, davant l’enorme consens municipal, polític i social amb què compta l’exercici d’esta competència prevista en el nostre Estatut vigent.

Tercer.- Remetre este acord per a la seua gestió a les presidentes del Congrés i del Senat, i a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, i perquè en prengueu coneixement a la Casa de Sa Majestat el Rei, al ministre de Justícia, al ministre de Cultura i Esports, al president del Govern, al president de la Generalitat, a les Corts Valencianes i a l’Associació de Juristes Valencians.

Quart.- Comunicar este acord a tots els patrons de la Fundació perquè traslladen directament el seu suport a la tramitació urgent de la “Proposició de Reforma de la disposició addicional segona de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del Dret Civil valencià” a les presidentes del Congrés i del Senat, i a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, a la Casa de Sa Majestat el Rei, al ministre de Justícia, al ministre de Cultura i Esports, al president del Govern, al president de la Generalitat, a les Corts Valencianes i a l’Associació de Juristes Valencians.

 

 

 

Compateix -

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies